Residència Hospital de Sant Miquel afavoreix les visites

Residència Hospital de Sant Miquel afavoreix les visites

Socialització i contacte amb les famílies

Residència Hospital de Sant Miquel afavoreix les visites a les persones residents en el centre, com a vehicle de socialització i contacte amb les famílies.