Fundació Albà

Som una fundació centrada en acompanyar les persones en el seu projecte de vida en l’etapa de mes edat, o quan les seves circumstàncies personals o socials fan que necessitin d’un espai adient per viure i tenir el suport d’un gran equip de persones.

Sobre Nosaltres

La Fundació

La Fundació Albà es una entitat sense afany de lucre que inverteix els seus recursos en l’atenció directa a les persones.

Misió

L’atenció a les persones, que per circumstàncies de salut, cognitives, socials, econòmiques o familiars, requereixen assistència, procurant els mitjans perquè disposin d’un entorn potenciador de les seves capacitats i on dur a terme el seu projecte de vida de forma satisfactòria.

Visió

Esdevenir una entitat de referència en l’atenció de qualitat a les persones, així com en la relació amb els col·laboradors i l’espai on realitza l’activitat, amb respecte i cura del medi ambient, tot des dels valors cristians.

Experts a crear qualitat de vida

Valors i principis

Persones

Persones

La persona i la seva qualitat de vida són el fonament i la finalitat última de l’activitat de la Fundació

Dignitat

Dignitat

La dignitat de la persona és el valor fonamental que orienta l’activitat de l’entitat i dels seus treballadors

Valors evangèlics

Valors evangèlics

L’atenció es presta segons els valors de l’Evangeli i els ensenyaments de l’Església Catòlica, mantenint el respecte per la llibertat religiosa de la persona

Drets Fonamentals

Drets Fonamentals

L’activitat de la fundació es basa en el respecte i la promoció dels drets humans fonamentals, especialment el dret a la vida, des del seu inici fins a la seva fi natural.

Excel·lència professional

Excel·lència professional

L’atenció a les persones es basa en la major qualitat tècnica i humana, activant tots els recursos disponibles i les necessitats i la voluntat de les persones ateses.

Atenció Integral

Atenció Integral

L’atenció prestada a les persones ha de tenir en compte totes les dimensions de la persona (física, psicològica, social, espiritual…).

La Fundació Albà va iniciar les seves activitats amb la inauguració de l’Hospital de Sant Miquel l’any 1927

Fundada amb l’objectiu inicial d’assistir malalts incurables amb pocs recursos, ha atès diferents perfils de persones al llarg dels anys, sent el principal àmbit d’actuació en l’actualitat l’assistència de gent gran a la Residència Hospital de Sant Miquel.

Història

Una entitat en moviment

Patronat

Xavier Ros, President

Joan Rodríguez Gómez, Vicepresident

Gerardo Manresa Presas, Secretari

Cristina Forcades Vila , Vocal
Miquel Petit Sullà, Vocal

Equip directiu

Pau Burillo, Director Gerent

Consell Executiu

El consell Executiu es reuneix periòdicament vetllant pel bon funcionament de la Fundació i el seguiment de les directrius del Patronat.

En formen part alguns patrons i també persones que de forma altruista posen els seus coneixements professionals a disposició de la Fundació, així com el Director Gerent.

Treballant amb gent gran des de 1927

Som una fundació centrada en acompanyar les persones en el seu projecte de vida en l’etapa de mes edat, o quan les seves circumstàncies personals o socials fan que necessitin d’un espai adient per viure i tenir el suport d’un gran equip de persones, que els permeti continuar amb una vida plena, satisfactòria i amb significat.

Sol·licita informació

    He llegit i accepto lapolítica de privacitat.